กิจกรรมสมุนไพรบำบัดสุขภาพ ยาหม่องตะไคร้หอม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 องค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมสมุนไพรบำบัดสุขภาพ ยาหม่องตะไคร้หอม โดยนางปราณี ชำนิไกร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านลานหิน วิทยากรในครั้ง ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดแพงเพชร