กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร