กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 6 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้ง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน อบต.ลานดอกไม้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร