กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยยางยืด

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลานดอกไม้ และพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยยางยืด โดยนางบรรจง คงบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ นางระเบียบ ไทยประเสริฐ และนางสาวปวีนุชณ์ โตทองหล่อ อาสาสมัครท้องถิ่นตำบลลานดอกไม้ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร