การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่น ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร