กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดประชุมครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จัดประชุมครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร