ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่องานบริการต่างๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่องานบริการต่างๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส #สแกน QR Code หรือลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=606174&tokenValue=6a465549-5020-4b8a-94a7-4a2984380bb1&departmentId=792 เพื่อประเมินได้เลยครับ

การดำเนินงานหัวการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2566

การดำเนินงานหัวการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2566