Day: พฤศจิกายน 21, 2022

การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.ตำบลลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ณ หมู่ที่ 2 บ้านลานดอกไม้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

มอบเงินและสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ มอบเงินและสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ได้แก่ นางสาวจำ เขียนขัน จำนวนเงิน 60,500 บาท และนางสาวยุพา เขียนขัน จำนวนเงิน 45,046 บาท ณ สถานที่เกิดเหตุ หมู่ 2 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุ หมู่ 2 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เหตุไฟไหม้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:30น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สายตรวจตำบลลานดอกไม้ ได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านเลขที่ 112/1 หมู่ 2 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร บ้านไม้ชั้นเดียว ได้นำรถน้ำออกควบคุมเหตุไฟไหม้ ขอขอบคุณนายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ที่ได้นำรถน้ำมาช่วยควบคุมเหตุในครั้งนี้

การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ทุกท่าน ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย

การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมประชุมหมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดงใต้ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ณ หมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดงใต้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมประชุมหมู่ที่ 6 บ้านแหลมยาง ประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ณ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมยาง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.ตำบลลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ณ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร