Day: พฤศจิกายน 1, 2022

ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายกองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดงใต้ เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน