Day: มิถุนายน 3, 2022

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง และ อสม.ตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร