Month: เมษายน 2022

โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมใจภักดิืรักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จัดโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมใจภักดิืรักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.) แบบไม่ตรอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.) แบบไม่ตรอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ลานดอกไม้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ลานดอกไม้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่👧👦
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปที่สนใจจะสมัครเข้าเรียนกับ
👑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้
👑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานหิน
👑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะน้ำโจน
👑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัลปพฤกษ์
สมัครออนไลน์ได้ที่
เพจ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.ลานดอกไม้
หรือทัก inbox มาได้เลยนะคะ

 

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565)

วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้ง สายตรวจตำบลลานดอกไม้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนันตำบลลานดอกไม้ สารวัตร แพทย์ประจำตำบล อสม. อปพร. และพนักงานอบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565) ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ภาวะพึงพิง

วันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ภาวะพึงพิง เพื่อประชุมพิจารณาแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ เอกชน และหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานสถานการณ์สาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี จากนั้นองคมนตรี และคณะ ได้เดินทางมอบสิ่งของพระราชทาน ณ บ้านผู้ประสบวาตภัย จำนวน 3 หลัง ดังนี้
1. นางสาวนรุ่ง พลภักดิ์ อยู่บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ที่ 2 ต.ลานดอกไม้
2. นางพล มาลัย อยู่บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 8 ต.ลานดอกไม้
3. นายย้วย มาลัย อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 8 ต.ลานดอกไม้ ในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นับเป็นมหากรุณาธิคุณแก่ ราษฎรชาวจังหวัดกำแพงเพชร อย่างหาที่สุด