Day: มกราคม 11, 2023

ร่วมพิธีเปิดศูนย์คัดกรอง

วันที่ 10 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง เจ้าหน้าที่อบต.ลานดอกไม้ และอสม.ตำบลลานดอกไม้ ร่วมพิธีเปิดศูนย์คัดกรอง โดยนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร