Month: ธันวาคม 2022

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายนางสาวปนัดดา ธนูชัย รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เปิดโครงการพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายจง เขียนขัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมรำวงมาตรฐานรำวงย้อนยุค

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7 กิจกรรมรำวงมาตรฐาน รำวงย้อนยุค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมบริจาคสิ่งของ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ อบต. ลานดอกไม้ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับครอบครัว นางมะลิ แก้วดี บ้านเลขที่ 92 หมู่ 9 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากไร้ ที่ต้องเลี้ยงดูบุตร 4 คน ขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค และนมให้บุตร

ร่วมตรวจการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายนายอนันต์ เขียวเล็ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งนางรัญญา พงษ์เสือ กำนันตำบลลานดอกไม้ ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมตรวจการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้