โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเยาวชนและประชาชน

วันที่ 9 มิถุนายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเยาวชนและประชาชน (หลักสูตรการเพ้นท์ถุงผ้ารักษ์โลก) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร