โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคนไร้ที่พึ่ง (หลักสูตรการทำเทียนหอม) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคนไร้ที่พึ่ง (หลักสูตรการทำเทียนหอม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร