โครงการบูรณาการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 17:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการบูรณาการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ณ หมู่ที่ 10 บ้านกัลปพฤกษ์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกวักมือ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร