โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันที่ 9 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของในครั้งนี้