สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ เอกชน และหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้