สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ประจำเดือนธันวาคม 2565
ประจำเดือนมกราคม 2566
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ประจำเดือนมีนาคม 2566
ประจำเดือนเมษายน 2566
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ประจำเดือนมิถุนายน 2566
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ประจำเดือนกันยายน 2566