วิทยุสื่อสารใช้ในราชการกรมการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ แจ้งประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2564 จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง2021-05-12 วิทยุสื่อสารใช้ในราชการกรมการปกครอง (ดู : 8)