ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ โดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นายอมร สิงหรา ปลัดอบต. พร้อมทั้ง รองปลัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร