ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่ to be number one อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งพนักงาน ร่วมกับชมรม to be number one บ้านท่าไม้แดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่  to be number one อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ณ อาคารชมรมto be number one บ้านท่าไม้แดง และ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร