ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งนางรัญญา พงษ์เสือ กำนันตำบลลานดอกไม้ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่ to be number one ชุมชนบ้านวังชะโอน ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานพระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร