รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

  • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
  • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
  • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
  • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565