ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ตลอดจนร้านค้า ประชาชนชาวตำบลลานดอกไม้ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร