ผลิตภัณฑ์ ” กล้วยกวนตองแก้ว “

ผลิตภัณฑ์ ” กล้วยกวนตองแก้ว ” 🍌
#U2Tตำบลลานดอกไม้
ราคาเริ่มต้นที่ : 15 – 1,000 บาท

สนใจติดต่อ 081 045 5538 (คุณรุ่งนภา)

🔵 ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ : U2T ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

#U2T #U2Tตำบลลานดอกไม้ #ตำบลลานดอกไม้ #มหาวิทยาลัยสู่ตำบลลานดอกไม้ #มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร