ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

วันที่ 15 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภา อบต.
ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร