ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กพ.ถ. ๖๕-๐๐๒ สายบ้านทุ่งพรึ้ม – ตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งพรึ้ม ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)