ถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ อปพร. จิตอาสา และประชาชนตำบลลานดอกไม้ ร่วมจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทนารีนาถ และเทียนจำนำพรรษาวัดในเขตตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายปรีชา พงษ์ประยูร ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประธานในพิธี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 วัดป่าชัยรังสี หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร