ดำเนินการซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านแหลมยาง เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน