จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.ลานดอกไม้

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ ประธานกองทุนฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการกองทุน และนายสมจิตร เกษสุวรรณ์ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.ลานดอกไม้ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ลานดอกไม้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร