กิจกรรมเรียนรู้ป้องกันสมองเสื่อม

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7 กิจกรรมเรียนรู้ป้องกันสมองเสื่อม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช นางสามศิริพร เงินทอง และนายวชากร นพนรินทร์ วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร