กิจกรรมการกินอยู่อย่างไร ห่างไกลโรค และกิจกรรมการทำเหรียญโปรยทาน

วันที่ 11 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7 กิจกรรมการกินอยู่อย่างไร ห่างไกลโรค และกิจกรรมการทำเหรียญโปรยทาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร